Türkiye’de Su ve Atık Su İstatistikleri Açıklandı

Türkiye’de geçen yıl çeşitli kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekilirken bunun yüzde 43,2’si tatlı su ortamlarından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santrallar, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından su kaynaklarından toplam 19,2 milyar metreküp su çekildi.

Suyun yüzde 56,8’i denizden, yüzde 22,1’i yer altı, yüzde 21,1’i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2’si ise tatlı su kaynaklarından sağlandı. Denizden çekilen suyun yüzde 94’ü soğutma amaçlı temin edildi.

Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 80,3’ü belediyeler, yüzde 8,6’sı imalat sanayisi iş yerleri, yüzde 4,7’si köyler, yüzde 4,9’u maden işletmeleri ile OSB’ler, yüzde 1,5’i termik santrallar tarafından kullanıldı.

Alıcı ortamlara 16,4 milyar metreküp atık su deşarj edildi

Söz konusu dönemde belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santrallar, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından doğrudan alıcı ortamlara toplam 16,4 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Deşarj edilen atık suyun yüzde 76,5’i denizlere, yüzde 19,5’i akarsulara, yüzde 1’i barajlara, yüzde 0,8’i foseptiklere, yüzde 0,7’si göl/göletlere, yüzde 0,2’si araziye, yüzde 1,4’ü diğer alıcı ortamlara boşaltıldı.

Atık suyun yüzde 52,4’ü termik santrallar, yüzde 31,2’si belediyeler, yüzde 12,9’u imalat sanayisi iş yerleri, yüzde 1,7’si OSB’ler, yüzde 1’i maden işletmeleri, yüzde 0,7’si ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara bırakıldı.

Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,3’ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santrallar, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 61,6’sını soğutma suları, yüzde 38,4’ünü diğer atık sular oluşturdu.

Nüfusun yüzde 98,8’i içme ve kullanma suyu şebekesinden hizmet alıyor

Toplam 1391 belediyenin 1390’ında içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet sunulan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 43’ü barajlardan, yüzde 29,1’i kuyulardan, yüzde 16,5’i kaynaklardan, yüzde 7,7’si akarsulardan ve yüzde 3,7’si göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Kaynaklardan çekilen toplam 6,7 milyar metreküp suyun 4,1 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 90,4’üne konvansiyonel, yüzde 9,6’sına gelişmiş, yüzde 0,03’üne ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 86,1’i arıtıldı

Belediyelerin 1366’sında kanalizasyon şebekesiyle hizmet verildiği belirlendi. Söz konusu belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 oldu. Kanalizasyon şebekesiyle toplanan 5,4 milyar metreküp atık suyun yüzde 48,6’sı akarsuya, yüzde 38,6’sı denize, yüzde 2,8’i baraja, yüzde 1,9’u göl-gölete, yüzde 0,4’ü araziye ve yüzde 7,7’si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,4 milyar metreküp atık suyun 4,6 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 52,7’sine gelişmiş, yüzde 25,2’sine biyolojik, yüzde 21,7’sine fiziksel ve yüzde 0,4’üne doğal arıtma uygulandı.

Atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının yüzde 77,7 olduğu tespit edildi.

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su 229 litre

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 242 litre, İzmir için 210 litre olduğu belirlendi.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesiyle deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 197 litre oldu. 3 büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarı İstanbul için 256 litre, Ankara için 211 litre ve İzmir için 181 litre olarak kayıtlara geçti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x