14 Mart 2023 Hastane Randevuları İptal mi? 14 MART TIP BAYRAMI Doktorlar bugün çalışıyor mu? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl?

14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Randevu sisteminden hastane randevusu oluşturan vatandaşlar, doktorlarının izinli olup olmadığını araştırıyor. Peki 14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 MART TIP BAYRAMI Doktorlar bugün çalışıyor mu? 14 Mart 2023 Hastane Randevuları İptal mi? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl?

14 MART TIP BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

14 Mart Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliği ile, tıp okulu öğrencileri işgali protesto etme amacıyla toplanmıştır. O dönemin ünlü doktorları da kendilerine destek vermiştir. Daha sonrasında 14 Mart Tıp Bayramı, tıp mesleğine mensup insanların yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1967 yılı itibariyle ise yalnızca 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyu anmalar sürdürülmektedir.

İLK TIP BAYARAMI 1919’DA İTİLAF DEVLETLERİNE KARŞI KUTLANDI

Tıp Bayramı, ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı.

1919 yılında tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmiş ve dönemin ünlü doktorları destek vermiştir.

MODERN TIP OSMANLI’YA GEÇ GELDİ

14 Mart 1837 Tıp Bayramı ilan edilmeden önce, Osmanlı tıbbı 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının etkisi altında kalmıştır. Bu sırada Batı’da 14. yüzyılda İtalya’da başlayan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda bütün Avrupa’ya yayılmıştı ve tıp alanında birçok buluş kaydedilmişti.

Osmanlı’da ise 17. yüzyıldan itibaren her sahada ortaya çıkan bozulmalar tıp dünyasında da etkisini göstermiş ve tıp medreseleri hekim yetiştiremez olmuştu.

19. yüzyıla gelindiğinde tıp eğitimde durum pek iç açıcı değildi. III. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane açılması düşünüldü. Anatomi yasağından çekinen III. Selim buna cesaret edememiş ve Rumlara tıp fakültesi kurması için izin verdi.

O dönemin hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Tıphane kurulması için çaba sarf etmiş ve II. Mahmut zamanında 1827’de bu amacına ulaşmıştır.

14 MART TIP BAYRAMI DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

14 Mart Tıp Bayramı’nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Mart gününde doktorlar görevleri başındadır. O gün tatil yapılmaz. 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir